JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PERAK    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak merupakan Institusi Kehakiman yang meliputi Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah.

Misi kami ialah melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara profesional, berintegriti dan bersistematik, berasaskan peruntukkan undang-undang Islam yang seragam untuk mencapai keredhaan Allah.

Disclaimer | Privacy & Policy
Hak Cipta 2008 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader